Minggu , 2 Oktober 2022
Home / artikel

artikel

Hakikat Pendidikan

Ajaran agama Islam sangat luas dan komprehensif serta saling terkait satu dengan yang lain. Perspektif Islam tentang pendidikan tidak dapat dilepaskan dari hakikat dan tujuan penciptaan manusia. Islam menegaskan bahwa, misi penciptaan manusia adalah untuk dan dalam rangka menunaikan misinya yang suci (risalatul insan), yakni menunaikan amanah ke-khalifah-an  di atas …

Read More »

Makna ‘TERPADU’ pada SIT

Sekolah Islam Terpadu pada hakekatnya adalah sekolah yang mengimplementasikan konsep pendidikan Islam berlandaskan Al-Qur’an dan As Sunnah. Dalam aplikasinya sekolah Islam Terpadu diartikan sebagai sekolah yang menerapkan pendekatan penyelenggaraan dengan memadukan pendidikan umum dan pendidikan agama menjadi suatu jalinan kurikulum. Sekolah islam terpadu juga menekankan keterpaduan dalam metode pembelajaran sehingga …

Read More »

Pendidikan Karakter: Antara Marwah dan Teladan Guru

Keberadaan guru tak kan pernah tergantikan di era apa pun. Bahkan ketika masanya semua mesin mampu menggantikan tugas manusia. Kisah Sang Kaisar yang menanyakan berapa guru yang selamat pasca pemboman dahsyat yang meluluhlantakkan negara Jepang kala itu, memberi pelajaran berharga pada dunia. Jepang bangkit kembali hanya dalam kurun 20 tahunan, …

Read More »

Pendidikan Karakter Sekolah Islam Terpadu

Dalam Kamus Poerwadarminta, karakter diartikan sebagai tabiat; watak; sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang daripada yang lain. Sedangkan menurut Imam Ghazali karakter adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa melakukan pertimbangan fikiran. Karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang …

Read More »